Avtalegiro

Velg ditt senter

Hvorfor avtalegiro er så viktig

For å være medlem på Feel24 må du opprette avtalegiro. Dette oppretter man som regel under registreringen av medlemskapet, men kan også opprettes i etterkant. Medlemskortet vil automatisk bli deaktivert dersom avtalegiro ikke kommer på plass i løpet av den første måneden.

Ved å opprette avtalegiro, slipper du et fakturagebyr på 65,- hver mnd. som vårt eksterne fakturaselskap tar for å sende ut og følge opp faktura. Du slipper også å måtte logge inn i nettbanken hver mnd. å legge inn lange KID nummer, og du slipper purringer og inkasso dersom du glemmer av å betale innen forfallsdato.

Se nederst på siden for mer info. angående avtalegiro.

Info og hjelp til avtalegiro

Slik oppretter du avtalegiro på 2 minutter!

1. Trykk deg inn på ditt primærsenter på venstre side. Det senteret du meldte deg inn under.

2. Legg inn mobil nr. Det samme nr. som du benyttet da du registrerte medlemskapet. (Om du ikke finner bruker, har du valgt feil avdeling.)

PS: Dersom du er foresatt, skal du legge inn foresattes mobil nr. og ikke medlemmets mobil nr. når du aktiverer avtalegiro.

3. Legg så inn konto nr. 11 siffer -  (ikke kort nr.)
La beløpsgrense stå på 2000 slik den står. Vi trekker kun din avtalte medlemskaps pris per mnd. 

4. Huk av at du har lest og akseptert avtalevilkårene, for så å trykk "fortsett".

5. Signer med bank ID eller bank ID på mobil.

For å være sikker på at avtalegiro er aktivert og fungerer, kan du gå inn på menyen til venstre igjen, og legge inn mobil nr. på nytt.
Da skal du få opp meldingen "avtalegiro er nylig signert" - og da er alt OK! 🙂

Om du opprette avtalegiro etter den 06. hver mnd. så vil den først fungere fra og med neste mnd. Så faktura for denne måneden vil komme på SMS eller i post.  (gjelder ikke dersom du oppretter avtalegiro ved innmelding, da fungerer den med en gang).

Dersom du ikke får til å gjennomføre registreringen, kan du ta med Bank ID eller Bank ID på mobil på senteret i bemanningstiden, også hjelper vi deg med dette! 🙂

Slik endrer du konto nr. som avtalegiro skal trekkes fra.
1. Denne veiledningen gjelder endring av konto nr. i samme bank som avtalegiro har vært registrert på tidligere. Dersom du har byttet, eller fått ny bank, velger du kolonnen nedenfor "har du byttet bank, eller ønsker..."

2. Logg inn i nettbanken. Velg så "betaling" - "betalingsavtaler"  - "avtalegiro". Oppsette kan variere noe fra nettbank til nettbank, men se etter de alternativene.

3. Her skal du få opp en avtalegiro med navn "feel24" eller lignende. Trykk deg inn på denne, endre kontonummeret til det konto nr. du ønsker avtalegiro skal trekkes fra, og trykk så lagre. Her må du ofte signere med bank ID eller bank ID på mobil.

4. Avtalegiro skal nå trekkes fra det nye konto nr. 🙂

Dersom du ikke får til å gjennomføre registreringen, kan du ta med Bank ID ned på senteret i bemanningstiden, også hjelper vi deg med dette! 🙂

Har du byttet bank, eller ønsker å flytte avtalegiroen over på en annen bank ?
  1. Den enkleste måten å flytte avtalegiro over på, er å be den nye banken din om å flytte over avtalegiroen fra den gamle banken, til den nye.
  2. Alternativt, kan du gå inn på den gamle banken, søke opp avtalegiroen fra Feel24. Ligger gjerne under "betalinger" - "betalingsavtaler eller "avtalegiro". Slett så denne avtalegiroen.

3. Det går ca. 3 virkedager fra du sletter denne, til den er slettet i vårt system.

4. Nå kan du på nytt opprette avtalegiro, som vist ovenfor i "slik oppretter du avtalegiro på 2 minutter". Hvor du denne gangen legger inn det nye konto nummeret du ønsker at avtalegiro skal trekkes fra.

Dersom du ikke får til å gjennomføre registreringen, kan du ta med Bank ID ned på senteret i bemanningstiden, også hjelper vi deg med dette! 🙂

Har du opprettet avtalegiro, men fått faktura eller purring ?
1. Dersom du oppretter avtalegiro når du registrerer medlemskapet, eller i løpet av samme måned, så skal denne fungere med en gang og du skal ikke motta faktura. Dersom dette er tilfelle og du mottar faktura, er det fordi det ikke har vært dekning på konto eller at det foreligger en annen feil. Da kan du sende mail til ditt senter og be om forklaring.

2. Dersom du ikke opprettet avtalegiro ved innmelding, men mellom den 06 og den 20 i neste mnd. og mottar faktura, er dette fordi avtalegiro må være aktivert senest den 06 hver mnd. dersom trekket for denne måneden skal gå i gjennom avtalegiroen.

Du vil da motta faktura per SMS eller Epost med fakturagebyr, som du må betale manuelt fra nettbank med konto nummer og KID.

Avtalegiroen vil da fungere fra og med neste måned og uten fakturagebyr.

For å dobbeltsjekke at avtalegiro er oppe å går, slik at den fungerer neste måned, kan du trykke deg inn på ditt senter til venstre i menyen ovenfor, og legge inn mobil nr. ditt. Dersom avtalegiro er aktivert, skal du få opp meldingen "avtalegiro er allerede aktivert" - også vil denne fungere neste mnd 🙂

Avtalegiro for foresatte, eller medlemmer under 18 år.
1. Dersom du er under 18 år skal du ha en foresatt som står ansvarlig for betalingen av ditt medlemskap. Når avtalegiro opprettes, er det da viktig at foresatte legger inn sitt mobil nr. som ble benyttet under "foresattes profil" ved innmelding.

2. Dersom avtalegiro legges inn på mindreårig sin bruker, med hans/hennes mobil nr. vil ikke avtalegiroen trekke mnd. beløp.

3. Dersom medlemmet nå er blitt 18 år og skal betale for seg selv, gjøres dette på følgende vis:

- Send en mail direkte til ditt senter.
- Senteret sletter foresatte som betalingsansvarlig på medlemskapet
- Medlemmet som nå er 18 år eller mer, oppretter avtalegiro på vanlig måte via sitt senter i menyen ovenfor til venstre, og benytter sitt mobil nr. Les gjerne gjennom "slik oppretter du avtalegiro på 2 minutter.."  ovenfor, før du starter endringen.

- I noen tilfeller vil ikke endringen overlappe 100% - og da får dere en faktura for inneværende måned, også fungerer avtalegiro fra og med neste måned.