Avtalevilkår

MEDLEMSKAP

1. Feel24 sitt hovedprodukt er medlemskap uten bindingstid.

2. Med mindre annet er spesifisert, løper medlemskapet fra den dagen du melder deg inn. Ved innmelding blir du belastet for innmeldingsavgift og treningsavgift for første periode. Første betalingen gjelder fra den dagen du melder deg inn, og en hel måned fram i tid, uansett når i måneden du melder deg inn.

3. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket gjennom avtalegiro den 20. hver måned. Innmeldingsavgiften er kr 199,- og veiledende treningsavgift avhengig av inngått medlemskap er kr 349,-, 399,- eller 499,- pr. mnd.

4. Dersom avtalegiro ikke opprettes under innmeldingen, eller før neste trekket sendes ut (den 06. hver mnd.) påløper det et fakturagebyr på 65,- mnd. som dekker utsending og oppfølging av faktura per post.

5. Feel24 har 16-års aldersgrense (det året du fyller 16 år), og du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Oppdager vi at du er under 16 år, avsluttes medlemskapet umiddelbart, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert. Unntaket er de mellom 14 og 16 år som trener sammen med en foresatt, på hvert sitt medlemskap. Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillat å ha barn med på trening.

6. Drop-in-timer kan kjøpes på nettsiden til en engangssum på 150 kr, og gir tilgang til senteret i 24 sammenhengende timer med kode mottatt på SMS. Drop-in timer krever ikke innmeldingsgebyr, avtalegiro, eller skriftlig oppsigelse (vil avsluttes av seg selv etter 24 timer). Det er ikke angrerett ved kjøp av Drop-in-timer.

ADGANG 

7. Som medlem på Feel24 får du et personlig medlemskort. Medlemskortet vil ikke bli aktivert før du har opprettet avtalegiro.

8. Du må alltid ha med ditt personlige adgangskort på trening. Det er den som gir deg adgang til senteret, og som legitimerer deg. Adgangskortet plukker du selv opp på senteret, og aktiveres ved å følge instruksene som står beskrevet samme sted. Husk å hente adgangskortet før den midlertidige adgangskoden din går ut. Denne koden fungerer i 14 dager etter innmelding. Dersom 14 dagers periode utløper, må kort hentes i bemanningstiden.

9. Som medlem på Feel24 kan du trene på alle eksisterende og nye Feel24 sentre i Norge. Du benytter samme medlemskortet overalt, og fungerer på alle avdelinger.

10. Medlemskapet hos Feel24 er personlig og adgangskortet skal ikke overlates/lånes til andre. Hvis to passerer på samme adgangskort, blir videokameraet ved inngangspartiet aktivert og vaktsentralen varslet. Det vil i tillegg bli tatt regelmessige kontroller på senteret. Både personer som har trent uten medlemskap, og medlemmer som har lånt vekk eller sluppet inn «ikke medlemmer» blir bøtelagt med kr 1900, og du kan risikere utestengelse fra senteret.

Prøvetimer skal være avklart med personalet der og da, eventuelt på mail eller facebooksiden i forkant av timen.

11. Dersom du mister din personlige adgangskort, må du raskest mulig hente deg ut nytt kort i bemanningstiden og få dette aktivert. Det gamle kortet blir automatisk sperret når nytt kort aktiveres. Nytt medlemskort koster 99,-og hentes på senteret i bemanningstiden når døra er åpen. 99,- legges da til neste mnd. Faktura.

ADMINISTRASJON AV MEDLEMSKAPET

12. Som medlem på Feel24, administrer du selv ditt eget medlemskap gjennom «Min side». Dette betyr at du selv må logge deg inn på min side dersom du ønsker å endre personopplysninger, mobil nr., epost adresse osv. Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til ditt primærsenter.

13. Vi sender ut viktig informasjon, nyheter og kontakter deg gjennom den mailadresse og telefonnummer som du har registrert hos oss, og det er derfor viktig at du til enhver tid oppdaterer dette. Du står selv ansvarlig for at opplysningene til enhver tid er oppdatert, og Feel24 fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

14. Oppsigelse kan kun skje skriftlig per epost til ditt senter. Epostadressen finner du under «våre sentre» på www.feel24.no. Dette for at begge parter skal ha en kvittering på oppsigelse å kunne vise til i etterkant. Medlemskapet løper på månedlig basis til medlemskapet sies opp skriftlig.

15. Ved oppsigelse av medlemskapet på Feel24, er det 1 måneds oppsigelsestid utover inneværende fakturaperiode. Dette vil si at siste faktura på ditt medlemskap har forfall den 20. måneden etter at du har levert oppsigelse skriftlig per mail.

16. Du har mulighet til å fryse medlemskapet opp til 2 mnd. i året. Frys må være oppgitt i hele måneder, og faktureres med et frysegebyr på kr 49,- pr måned framfor 349,- som normalt. Frys kan ikke kombineres med oppsigelsesmåneden. Frysegebyr trekkes på samme avtalegiro som normalt, og avtalegiro må derfor ikke stoppes i frysperioden.

17. Medlemmet har rett til å benytte seg av angreretten jf. angrerettsloven §26. Denne gjelder ved inngåelse av medlemskap som er inngått utenfor et Feel24-senter. Dersom medlemmet starter treningen innen 14 dager etter inngåelse av kontrakt (angrefristens utløp), vil medlemmet være forpliktet til å betale for verdien av tjenesten han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er levert.

BETALING 

18. For å være medlem på Feel24 plikter du å opprette avtalegiro. Avtalegiro oppretter du under innmeldingen. Oppretting av avtalegiro krever norsk bankkonto og BankID. Om dette ikke blir gjort kan du gjøre det via www.feel24.no og «avtalegiro». Her finner du alt av informasjon og hjelp.

19. Som medlem på Feel24 aksepterer du at avtalegiroen din belastes med den avtalte treningsavgiften 1 gang hver måned. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i orden til enhver tid, og evt sletting av denne påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser. Innbetaling av avdrag skal skje til den avtalte tid. Dersom avtalegiro ikke er opprettes ved innmelding, legges det på et fakturagebyr for manglende avtalegiro på kr 65,-per mnd. for utsending og oppfølging av faktureringen per post.

20. Avtalegiro på medlemskap for personer under 18 år skal være tilknyttet medlemskap til foresattprofil som ble opprettet under innmelding. Dette vil si at avtalegiro ikke skal opprettes med telefonnummer til medlemmet under 18 år, men med telefonnummer knyttet til foresatt sin profil. Har allerede foresatt aktivt medlemskap trengs ikke avtalegiro opprettes på nytt, men vil trekkes automatisk. Sjekk at trekkgrense på avtalegiro da ikke er mindre enn 698 kr.

21. Feel24 sender ut gebyrfri betalingspåminnels via SMS åtte dager over forfall om faktura ikke er betalt. Om faktura da ikke gjøres opp, går den videre til «Remind» som sender ut purring/inkassovarsel, for så videre til inkasso i neste runde.

SIKKERHET OG TRIVSELSREGLER 

22. Som medlem på Feel24 skal du gjøre deg kjent med de sikkerhetstiltak som er satt for senteret du trener på. Ved inngang og flere steder på senteret er det en plantegning av senteret med informasjon om nødutganger, brannelementer, førstehjelpsskrin og informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike hendelser som kan skje på senteret. Sentrene har også alarmknapp til vaktselskap og hjertestarter som henger godt synlig i nærheten av medisinskrin.

23. Feel24 har delvis bemannede treningssentre og har derfor kameraovervåkning for å avverge og oppklare hærverk og andre forhold. Kameraovervåkningen kan bidra til å hjelpe deg dersom det skjer ulykker og lignende. Som medlem samtykker du til dette.

24. Trening hos Feel24 skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for eiendeler du medbringer til senteret. Mens du trener, skal private eiendeler oppbevares i låsbart skap. Når du forlater senteret skal skap tømmes og sko tas med hjem. Feel24 fraskriver seg alt ansvar for ting som blir etterlatt på senteret når du har dratt.

25. Som medlem på Feel24 forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler, som er tilgjengelige lokalt på hvert senter. Brudd på trivselsregler medfører normalt en advarsel, før eventuelt oppsigelse ved gjentagelse. Oppsigelse kan skje ved første advarsel dersom overtredelsen ikke er akseptabel.

26. Som en viktig trivselsfaktor for alle på senteret, er vi avhengig av at alle våre medlemmer rydder på plass vekter og utstyr som de har tatt i bruk, samt tar vekter av stengene og henger dem opp fra gulv. Forlater du senteret med betydelig mangel på opprydding etter deg, godtar du at Feel24 fakturer deg 400,- i ryddegebyr.
Dette for at alle skal bidra til et trygt og trivelig treningsmiljø på senteret.

27. Bruk av kalk på våre sentre ikke tillatt i verken fast eller flytende form, men du kan medbringe egne løftestropper eller låne løftestropper på senteret.

28. Du som medlem kan bli stilt ansvarlig for skader du påfører utstyr, inventar og fasiliteter. Det vil i tilfeller med ødeleggelser vurderes om dette var forårsaket av uforsiktig bruk. I så tilfelle vil Feel24 kunne fakturere medlemmet for delvis/fullstendige kostnader for reparasjon og/eller nytt inventar/utstyr. Dette kan eksempelvis gjelde speil som knuses.

29. Kleskode: I henhold til hygiene for alle som oppholder seg på våre sentre, samt Feel24’s profil, skal alle våre medlemmer kle seg anstendig. Dette innebærer overdeler som dekker bryst, mage og rygg, samt underdeler som dekker rumpe og lår. Feel24’s ansatte har tillatelse til å vurdere treningstøy som upassende i henhold til kleskoden.

30. Feel24 kan uten forvarsel si opp medlemsavtalen, ved brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

ANTIDOPING

31. Som medlem hos Feel24 bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge, og du bekrefter at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning, og saken politianmeldes videre.

32. Feel24 ønsker et rent og sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle medlemmer på Feel24 må ta avstand fra bruk av dopingmidler og andre rusmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir Feel24 rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Listen finnes til enhver tid på www.rentsenter.no. Om Feel24 registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale. Kunder kan bli utestengt ved sterk mistanke om doping. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale/erklæring om dopingkontroll, som forplikter deg til senere å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Hvis du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene, og det gir Feel24 rett til å heve medlemsavtalen. Kunder kan bli utestengt ved sterk mistanke om doping.

33. Alkohol og eller annen form for rusmidler er strengt forbudt inne på senteret. Både med tanke på sikkerhet og trivsel ovenfor andre. Blir du tatt for å oppholde deg på senteret i påvirket tilstand, blir du umiddelbart utestengt, og politianmeldt.

PERSONVERN 

34. Som medlem hos Feel24 samtykker du til at Feel24 innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte din personlige adgangskort på våre treningssentre.

35. Som medlem samtykker du til at Feel24 kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

36. Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem på Feel24, og i en periode på 1 år etter opphør av avtalen. Dette gjelder likevel ikke opplysninger om statistikk for besøk ved det enkelte treningssenter som lagres i 1 år, og deretter anonymiseres. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet).

37. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling.

FEEL 24`s RETTIGHETER 

38. Feel24 kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post eller SMS.

39. Feel24 senterne skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Feel24 seg retten til å kunne stenge sentrene inntil 5 dager pr. kalenderår.

40. Feel24 har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Feel24 varsle medlemmene før endringene trer i kraft.