Informasjon og retningslinjer rundt trening, under covid 19


Kjære medlemmer!

Den 15. Juni åpnet vi endelig opp alle våre sentere for trening igjen.
Selv om smitten i våre regioner er veldig lav, er det særdeles viktig at vi alle fortsatt bidrar med å redusere smitterisikoen så godt vi kan.

Vi i Feel24 tar dette veldig på alvor, for at våre ansatte og du som medlem, skal kunne trene mest mulig normalt, under trygge omgivelser.

For å kunne løse dette på best mulig måte, har vi valgt å redusere åpningstidene den første tiden for å kunne ha bedre kontroll, og tilstedeværelse. Når vi ser at dette fungerer bra og smitten holder seg stabilt i samfunnet, vil vi gå mer og mer over til normal drift utover sommeren.

Du kan møte opp på trening som normalt. Og vi har god kapasitet på senterne våre med tanke på personbegrensningen. Viktig at du leser og setter deg inn i tiltakene som står beskrevet nedenfor.

Åpningstider:  Døgnåpent*

*Tromsø Fagereng: åpningstid 05 – 00

Vi oppdaterer kontinuerlig åpningstider og annen informasjon her, og på våre facebooksider.

 

Tiltak fra Feel24 på senterne:

– Økt bemanning for å bistå og følge opp at de som trener følger de retningslinjer som er satt.

– Økt reinhold av treningslokalene og utstyret, både fra våre eksterne reinholdere, samt våre ansatte.

– Utvidet fokus og tilgang på desinfeksjonsmidler, såpe og papir på senterne.

– Oppdaterte rutiner og renholdspaner tilpasset Covid-19.

– Satt et maks antall på 2 personer som kan oppholde seg ilag, samt trene sammen på våre sentere.

Vi har også stengt av noen kardio stasjoner for å begrense avstanden under høyere intensitets trening. Og vi har tatt vekk strikk og annet mindre tilleggsutstyr, som kan være utfordrende å holde reint ved hyppig bruk.

 

Viktige retningslinjer for deg som medlem:
* Det er påbudt å til en hver tid følge våre retningslinjer når du oppholder deg på våre sentere.

– Følg de generelle retningslinjene fra FHI.

– Unngå besøk av våre sentere dersom du har symptomer på smitte, eller har vært i kontakt med andre som har eller misstenker å     være smittet.

– Desinfisere og vask hender umiddelbart når du ankommer et av våre sentere. Det samme gjelder før du forlater.

– Hold til en hver tid, 1 meters avstand til de andre som er i lokalene våre.

– Unngå oppsamling av grupper ved inngangsparti, ved skap, i garderober og
generelt ute i treningslokalene.

– Vi anbefaler også at du møter opp best mulig forberedt på trening, og unngår å benytte garderober og skap dersom mulig.

– Vær nøye med å rengjøre apparater og annet utstyr etter bruk.

– Bidra med å gjøre hverandre oppmerksom på retningslinjene, og gi hverandre en oppmerksomhet dersom noen av retningslinjene brytes.

– Utfør effektive økter, for å unngå kø og oppsamling på senterne.

– Du må alltid sveipe kortet ditt når du skal inn på trening, slik at vi kan registrere besøkende og ha oversikt over antall og eventuelt spore smitte dersom en situasjon skulle oppstå.

Videre ønsker vi deg velkommen tilbake på trening, under trygge og gode treningomgivelser! 😉

Mvh.

Team Feel24