Informasjon og retningslinjer rundt trening, under covid 19


Kjære medlemmer!

Selv om smitten i våre regioner for tiden er lav og under kontroll, er det viktig at vi alle fortsatt bidrar med å redusere smitterisikoen og bremser smittespredningen så godt vi kan.

Vi i Feel24 tar smittevern på alvor, for at våre ansatte og du som medlem, skal kunne trene mest mulig normalt, under trygge omgivelser.

Feel24 er døgnåpent 365 dager i året. Vi ber dermed våre medlemmer om å spre treningstiden utover hele vår åpningstid, og begrense besøk i kjernetiden mellom kl 17:00 – 21:00 på hverdager. Vi har god kapasitet på senterne våre med tanke på personbegrensningen. Vi informerer derimot om at du kan risikere å komme til fullt senter, og vil da bli stoppet i døren.

Viktig at du leser og setter deg inn i tiltakene som står beskrevet nedenfor.

Åpningstider:  Døgnåpent*

*Tromsø Fagereng: åpningstid 05 – 00

Vi oppdaterer kontinuerlig åpningstider og annen informasjon her, og på våre facebooksider.

 

Tiltak fra Feel24 på senterne:

– Økt bemanning for å bistå og følge opp at de som trener følger de retningslinjer som er satt.

– Økt reinhold av treningslokalene og utstyret, både fra våre eksterne reinholdere, samt våre ansatte.

– Utvidet fokus og tilgang på antibac, desinfeksjonsmidler, såpe og papir på senterne.

– Oppdaterte rutiner og renholdspaner tilpasset Covid-19.

– Satt et maks antall på 2 personer som kan trene sammen og oppholde seg ilag på våre sentre

Vi har også stengt av noen kardiostasjoner for å begrense avstanden under høyere intensitets trening. Utstyr som er stengt av må respekteres av våre medlemmer, og skal ikke være i bruk av smittevernshensyn. Vi har tatt vekk strikk og annet mindre tilleggsutstyr, som kan være utfordrende å holde reint ved hyppig bruk. Ønkser du å bruke dette på trening kan du ta med eget.

 

Viktige retningslinjer for deg som medlem:
* Det er påbudt å til en hver tid følge våre retningslinjer når du oppholder deg på våre sentere.

– Følg de generelle retningslinjene fra FHI

– Unngå besøk av våre sentere dersom du har symptomer på smitte, eller har vært i kontakt med andre som har eller misstenker å være smittet.

– Desinfisere og vask hender umiddelbart når du ankommer et av våre sentere. Det samme gjelder før du forlater.

– Hold til en hver tid, 1 meters avstand til de andre som er i lokalene våre.

– Unngå oppsamling av grupper ved inngangsparti, ved skap, i garderober og generelt ute i treningslokalene.

– Vi anbefaler også at du møter opp best mulig forberedt på trening, og unngår å benytte garderober og skap dersom mulig.

– Vær nøye med å rengjøre apparater og annet utstyr etter bruk

– Bidra med å gjøre hverandre oppmerksom på retningslinjene, og gi hverandre en oppmerksomhet dersom noen av retningslinjene brytes.

– Utfør effektive økter, for å unngå kø og oppsamling på senterne.

– Du må alltid sveipe kortet ditt når du skal inn på trening, slik at vi kan registrere besøkende og ha oversikt over antall og eventuelt spore smitte dersom en situasjon skulle oppstå.

– Hvis enten våre eller FHI sine smittevernstiltak ikke etterfølges kan det medføre pålegg om å oppdatere seg på tiltakene som skal følges videre. Utestengelse fra trening i en periode kan oppstå dersom et medlem ikke ettefølger tiltak.

Videre ønsker vi deg velkommen på trening, under trygge og gode treningomgivelser!

Mvh.

Team Feel24